İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin yenilenen yüzü ve yeni vizyonuyla hedeflerine ulaşabilmesinde en büyük katkıyı çalışanlarımızın vereceğine

inanıyor ve onları en değerli varlığımız olarak görüyoruz. ‘Çalışanlarımızın yetenekleriyle hep birlikte başarma’

mottosu ile sektöre yön verirken, çalışanların kendilerini mutlu hissettiği, iş yerini evi, çalışma arkadaşlarını

ailesi gibi gördüğü, kendi yetkinliklerini ve şirketin başarısını sürekli ileri taşıma gayreti içinde bulundukları

MEGA bir sinerjiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sektörün ve bölgenin önde gelen kuruluşlarından biri olarak sorumluluklarımızın farkındayız,

tüm paydaşlarımızın beklentilerini, daha oluşmadan öngörecek insan kaynakları potansiyeline sahibiz, çünkü biz MEGA’yız.


Bu Bilinçle İnsan Kaynakları Yönetiminde’de,

 • Türkiye’nin stratejik planları ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapımızı dinamik tutmayı ve değişimlere hazır olmayı,
 • Nitelikli insan gücünü bölgemize ve ülkemize kazandırmayı,
 • Bölgede ve sektörde, yetenekler tarafından tercih edilen şirket olmayı ve ideal bir çalışan deneyimi sunarak yetenekleri elde tutabilmeyi,
 • Toplum nezdindeki ‘güvenilir’ şirket olma imajına uygun hareket etmeyi ve etik değerlere uygun hareket etmeyi,
 • Hızla değişen Dünya’ya, sürdürülebilirlik bakışı açısı, yenilikçi ve çevik yaklaşımlar ile uyum sağlamayı, tüm paydaşlarımız, toplum ve doğa için sürdürülebilir çözümler sunmayı,
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi, insana ve doğaya saygılı olmayı,
 • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini her şeyin önünde tutmayı,
 • Çalışanlarımıza ve çalışan adaylarımıza eşit fırsatlar sunmayı,
 • İstişare ve iş birliği kültürünü, kararlarımızı ortak akıl ile almayı,
 • Çalışanlarımızı cesaretlendirerek işlerine liderlik etmelerini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemeyi, çalışanlarımızın yetenekleriyle başarmayı,
 • Farklılık ve çeşitlilik ile zenginleşen ortak bir şirket kültürü oluşturmayı,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ilkesini,
 • Şirket vizyon, misyon, hedef ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlamasını esas alıyor ve tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.