MegaBlock El Sıva Harcı

Çimento esaslı el ile uygulanabilen hazır kaba sıva olan Megablock Sıva harcı iç ve dış mekanlarda tavan ve

yüzeylerde kullanılabilir.

Uygulama

 • Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
 • Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edil melidir. Harç 6-6,5 litre suya 25 kg Megablock Sıva Harcı oranında hazırlanmalıdır.
 • Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. Homojen bir karış elde edilinceye kadar karıştırılır.
 • Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
 • Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
 • Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır. Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
 • Harç, uygulama yapılacak yüzeye çelik mala ve sıva küreği ile uygulanır.
 • Uygulama kalınlığı tek katta en az 10 mm en çok 30 mm olmalıdır. İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini almadan uygulama yapılmalıdır.
 • 5-10dk sonra mastarlama işlemi yapılır.
 • Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde mala ile düzeltme işlemi yapılır.
 • Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe ıslatılarak sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir.
 • Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli aralıklarla sulanmalıdır. Hazırlanan harç, 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
 • Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.


Tüketim

Yaklaşık 10-12 kg/m2 (10 mm kalınlık için)

Kuru Yığın Yoğunluğu: 1450 ± 300kg/m3
Isıl İletkenlik: Çizelge 2 T1 ≤ 0,54 W/mK (P=%90)
Basınç Dayanımı: CS IV ( ≥ 6 N/mm²)
Bağ Dayanımı: 0,3 N/mm² FP: A
Kılcal Su Emme: W0 (≤ 0,5 kg/m2.dk0·5)
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı: ≤30μ
Yangın Sınıfı: A1
Sıcaklık Direnci: -30°C ile + 60°C arası