MegaBlock Makina Sıva Harcı

Çimento esaslı el ile uygulanabilen hazır kaba sıva olan Megablock Sıva harcı iç ve dış mekanlarda tavan ve yüzeylerde kullanılabilir.

Uygulama

 • Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
 • Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.
 • Harç 8,5-9 litre suya 35 kg Megablock Makine Sıva Harcı oranında hazırlanmalıdır.
 • Uygulama öncesi sıva kalınlığını tespit etmek için yüzeye alüminyum anolar yerleştirilir.
 • Uygulanacak yüzey, uygulanma yapılmadan hemen önce mutlaka ıslatılmalıdır.
 • Megablock Makine Sıva Harcı, uygulama yüzeyine yatay şeritler halinde uygulama yüzeyinde hiç boşluk kalmayacak şekilde aynı yoğunlukta püskürtülmelidir.
 • Uygulama kalınlığı tek kat için tavanda en az 8 mm en çok 10 mm, diğer cephelerde 10-20mm olmalıdır. İkinci kat işlemi gerekiyorsa birinci kat prizini almadan. uygulama yapılmalıdır. Tavan yüzeylerinde bir kat diğer yüzeylerde ise iki kattan fazla uygulama yapılmamalıdır.
 • 5-10dk sonra mastarlama işlemi yapılır.
 • Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde mala ile düzeltme işlemi yapılır.
 • Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe ıslatılarak sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir.
 • Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli aralıklarla sulanmalıdır.
 • Hazırlanan harç, 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
 • Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Tüketim;
 • Yaklaşık 10-12 kg/m2 (10 mm kalınlık için)
Kuru Yığın Yoğunluğu: 1500± 300kg/m3
Isıl İletkenlik: Çizelge 2 T1 ≤ 0,57 W/mK (P=%90)
Basınç Dayanımı: CS IV ( ≥ 6 N/mm²)
Bağ Dayanımı: 0,3 N/mm² FP: A
Kılcal Su Emme: W0 (≤ 0,5 kg/m2.dk0·5)
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı: ≤30μ
Yangın Sınıfı: A1
Sıcaklık Direnci: -30°C ile + 60°C arası