MegaBlock Isı Sıva Harcı

Çimento esaslı, bağlama aderansı kuvvetlendirilmiş yüksek yapışkanlığa sahip Megablock Termal Sıva. 

Uygulama

 • Harcın hazırlanacağı kap temiz ve bir önceki karışımın artıklarından arındırılmış olmalıdır.
 • Kullanılan su ve malzemelerin temizliğine dikkat edil melidir.
 • Harç 6-6,5 litre suya 15 kg Megablock Sıva Harcı oranında hazırlanmalıdır.
 • Kabın içine önce su konur ve ardından toz yavaş yavaş sepelenir. 
 • Homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır.
 • Karışımın homojen hale gelmesi için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılmalıdır.
 • Homojen bir karışım elde ettikten sonra harcın olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir.
 • Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
 • Karışım homojen hale geldikten sonra kesinlikle toz, su veya başka bir madde ilave edilmemelidir.
 • Harç, uygulama yapılacak yüzeye çelik mala ve sıva küreği ile uygulanır.
 • 5-10 dk sonra mastarlama işlemi yapılır.
 • Sıva parmakla dokunulduğunda oynamayacak hale geldiğinde mala ile düzeltme işlemi yapılır.
 • Düzeltme işleminden yaklaşık 30 dakika sonra yüzey hafifçe ıslatılarak sünger tirfil yapılır ve işlem bitirilir.
 • Sıvanın dayanımı açısından uygulamadan sonraki 7 gün içerisinde ortam koşullarına bağlı olarak yüzeyler belirli aralıklarla sulanmalıdır.
 • Hazırlanan harç, 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
 • Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
 • Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.


Tüketim

 • Yaklaşık 7-8kg/m2 (10 mm kalınlık için)
2-4cm Kalınlık 2 Kat Uygulama 1.Kat: 1-2cm
2.Kat:Toplam İstenen
4-6cm Kalınlık 3 Kat Uygulama 1.Kat: 1-2cm
2.Kat: 1-2cm
3.Kat:Toplam İstenen
6-8cm Kalınlık 3 Kat Uygulama 1.Kat: 1-2cm
2.Kat: 1-2cm
3.Kat:Toplam İstenen
Compressive Strength: ≥3 N/mm²
Adhesion Strength: ≥0,15 N/mm²(tablo değeri)
Water Absorption Coefficient: ≤ 0,5 kg/m².dk0.5
Dry Bulk Density of Hardened Mortar: 800±100 kg/m³
Thermal Conductivity: 0,18 W/mK
Workability Time Determination: ≥ 30 dakika
Chloride Determination: ≤ 0,1%
Determination of Air Conten: 20 ± 2 kg/m³