XPS - Pürüzlü Kanallı

MEGA XPS T1500 (min.22) MEGA XPS T2000
MEGA XPS T2500 MEGA XPS T3000


Mega Yalıtım Pürüzlü ve Pürüzlü Kanallı Yüzeyli XPS Levhalar; polistiren hammaddesinin ekstrüzyon yolu ile işlenmesi sonucu, kenar şekli lamba binili, yüzeyi şekli ise pürüzlü veya pürüzlü-kanallı olarak üretilir.

Mega  Yalıtım XPS; yüzey şekli ile uygulandığı yerde yüksek aderansı sağlayacak, kenar şekli ile de ısı köprülerini ortadan kaldıracak niteliktedir. Düşük ısı iletkenlik değeri ile ısı yalıtımını maksimum seviyede sağlayan Mega Yalıtım XPS, yüksek basma mukavemeti ile dağılmaz, ufalanmaz.

  • Megaboard Pürüzlü ve Pürüzlü Kanallı Yüzeyli Levhalar, günümüzde binaların dıştan veya içten yalıtımını sağlamak için kullanılan mantolama sisteminde ve içten giydirme sisteminde,
  • Tavanlarda ve çıkma altında,
  • Kolon ve kirişlerde (Isı yalıtımı amaçlı) Soğuk hava depolarında,
  • Temellerde, perde duvarlarda
  • Her türlü prefabrik kompozit sistemler ve çift cidarlarda yapıştırmalı olarak kullanılır.


Stok ve Muhafaza Koşulları

  • Megaboard ısı yalıtım levhalarının uzun süreli depolanması gerektiğinde güneş ışından korunması gerekir.
  • Megaboard ısı yalıtım levhalannın uzun süreli güneş ışığına maruz kalması durumunda yüzey ve boyutlarında bozulmalar olduğu gözlenebilir.
  • Megaboard ısı yalıtım levhalan üretimi sırasında yangın önleyici katkı maddeleri kullanılarak üretilmiştir.
  • Megaboard ısı yalıtım levhalan solventli malzemelerle kullanılmamalıdır.
  • Yatay istiflenmesine dikkat edilmelidir. Dikey istiflenildiği takdirde biniler doğrusallığını kaybedebilir, zarar görebilir.

Yatay istiflenmesine dikkat edilmelidir. Dikey istiflenildiği takdirde biniler doğrusallığını kaybedebilir, zarar görebilir.